Vztah ředitel x zřizovatel a další povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů

termín: 10.11.2021

nabízíme pracovníkům škol a školských zařízení webinář, akreditace MŠMT č.j. MSMT- 13810/2021-4-457

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MSMT ČR č.j. 13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.690 Kč
způsob platby:  Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

 

Obsah semináře:

Povinnosti ředitele školy a školského zařízení vyplývající z právních předpisů
1. vztah ředitele školy a zřizovatele

práva a povinnosti ředitele a zřizovatele vyplývající ze školského zákona a zákona 561/2004 Sb. a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.  (o čem rozhoduje ředitel, o čem rozhoduje  zřizovatel)
2. povinnosti ředitele vyplývající z dalších právních předpisů (zejména zákoníku práce, zákona o pedagogických pracovnících)

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem nejpozději 3 dny před konáním semináře . Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY