Jak úspěšně zvládnout konkurz na ředitele školy?

termín: 28.01.2022 - 30.01.2022

koncepce školy, příprava na konkurzní řízení, základní školská legislativa, právní postavení ředitele školy, financování školství, pracovní právo, odměňování pracovníků

určeno pro:   časový rozsah:   třídenní seminář
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.25603/2018-2-712
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu školení. lektor:   JUDr. Hana Poláková, JUDr. Dagmar Lichovníková, PaedDr. Eva Minaříková
typ semináře:   cena vč. DPH:   3.950 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme asi 14 dní před konáním semináře fakturu na úhradu. ONLINE výuka bude probíhat přes Google Meet. Před seminářem Vám zašleme přihlašovací kód a bližší technické informace.

Tento program je koncipován jako třídenní, ve spojení s víkendem tak, aby co nejméně zasahoval do Vašich povinností (pátek, sobota, neděle)     

Časový rozsah semináře: 1. den 14.00 – 18.00 hod.; 2. den 8.30 – 17.00 hod.;  3. den 8.30 – 13.30 hod.

Obsahová náplň:

  1. Koncepce školy, úspěšná škola
  2. Příprava na konkurzní řízení – vyhláška o konkurzním řízení, jak nejlépe uspět u pohovoru, nejčastěji pokládané otázky, …
  3. Základní školská legislativa – právní předpisy platné v oblasti školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, prováděcí předpisy)
  4. Právní postavení ředitele školy – rozhodovací pravomoc ředitele, odpovědnost, práva a povinnosti ředitele
  5. Financování školství – základní informace o tvorbě rozpočtu, zdroje financování, jejich používání
  6. Pracovní právo základní informace pro orientaci v pracovněprávních vztazích. Pracovní poměr – obsah pracovní smlouvy, změna sjednaných pracovních podmínek, skončení pracovního poměru, postup při porušení pracovní kázně, povinnosti zaměstnavatele
  7. Odměňování pracovníků ve školství – právní úprava odměňování, platový výměr, nárokové, nenárokové složky platu, kvalifikační předpoklady

Pokud máte o vzdělávací cyklus zájem, zašlete prosím přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem nebo poštou tak, abychom přihlášku obdrželi  nejpozději 3 pracovní dny před začátkem semináře. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme asi 14 dní před konáním kurzu fakturu na úhradu. ONLINE výuka bude probíhat přes Google Meet. Před seminářem Vám zašleme přihlašovací kód a bližší technické informace.

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MŠMT ČR.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY