Zákoník práce a jeho specifika ve školství I

termín: 26.01.2022

přehled změn zákonem č. 285/2020 Sb., pracovnělékařské služby, co lze dát do pracovní smlouvy, jak správně uzavírat pracovní poměr, způsoby skončení pracovního poměru, dohody

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 hod. do 15:00 hod. (prezence od 8:30 hod.)
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT -467/2019-2-49
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu semináře (asi týden před konáním). lektor:   JUDr. Dagmar Lichovníková - lektor se specializací na pracovní právo ve školství
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.690 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

 

Program:

  • přehled změn zákonem č. 285/2020 Sb.
  • pracovnělékařské služby (vstupní, preventivní prohlídky, úhrada za pracovnělékařské služby)
  • kdo je na pracovní místo jmenován, odvolání z pracovního místa, postup po odvolání vedoucího zaměstnance, jmenování a odvolání ředitele – změna školského zákona
  • co lze dát do pracovní smlouvy
  • jak správně uzavírat pracovní poměr na dobu určitou, speciální úprava pracovního poměru na dobu určitou u pedagogických pracovníků
  • způsoby skončení pracovního poměru, postup při organizační změně, postup při porušení “pracovní kázně“
  • dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti (změna potvrzení o zaměstnání u DPP)

 

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY