Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátrorů

termín: 24.11.2022 - 25.11.2022

zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   prezence od 11.30 h., oběd 12.00–13.00 h., seminář od 13.00 h
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:   MPSV
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení. lektor:   Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.,Dr.h.c., PhDr. Mgr. Helena Kalábová, Ph.D.
typ semináře:   Dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Program:

24. 11. 2022 od 13:00 do 18:00 hod.

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c.

Téma: Domácí násilí pro sociální pracovníky

Akreditace: MPSV č. A2022/0270-SP

 • Domácí násilí včera a dnes – co se změnilo v agendě domácího násilí.
 • Proč je třeba rozlišovat různé typy domácího násilí.
 • Domácí násilí mezi partnery. Zvláštnosti psychického násilí. Jak rozpoznat oběť domácího násilí a její potřeby? Bariéry odchodu z násilných vztahů.
 • Domácí násilí na seniorech (EAN) – zvláštnosti.
 • Domácí násilí a děti (domácí násilí v opatrovnickém řízení).
 • Pomoc obětem, intervence vůči původcům domácího násilí.

 

25. 11. 2022 od 8.00 do 13:00 hod.

PhDr. Mgr. Helena Kalábová, Ph.D.

Téma: Rodina v nároku na separačně-vývojových změn a možnosti účinné intervence

Akreditace: MPSV č. A2021/1091-SP/PC

 • Práce s rodinou v situaci řešení problémových situací, vedoucích k možné krizi rodiny.
 • Rodina jako základní systém, emoční pole rodiny a jeho vznik, možné dysbalanční modely.
 • Separační nároky a jejich vzájemné ovlivňování, dysbalance a vznik komplikací, nedostatečné kompetence rodičů a prarodičů.
 • Intervence v sociální práci. Účelné řešení.
 • Pozice sociálního pracovníka při práci s rodinou.
 • Kazuistiky, diskuse.

 

 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím  přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách www.fakta.cz, popř. e-mailem nebo poštou do 14. 11. 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

 

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 Upozornění: Vzhledem k rostoucí inflaci upozorňujeme, že ceny ubytování a stravování nejsou hotelem 100% garantovány, a mohou se tedy do doby konání akce změnit. O případné změně Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

 • Ubytování - dvoulůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 650 Kč
 • Ubytování - jednolůžkový pokoj (cena včetně snídaně) - 1000 Kč
 • 24.11.2022 OBĚD - 140 Kč
 • 24.11.2022 VEČEŘE - 150 Kč
 • 25.11.2022 OBĚD - 140 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY