Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

termín: 22.11.2022 - 23.11.2022

zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   školy časový rozsah:   prezence od 11.30 h., oběd 12.00 – 13.00 h., seminář od 13.00 h
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:   MŠMT ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení. lektor:   PhDr. Mgr. Helena Kalábová, Ph.D., Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D. MBA
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení (přibližně 14 dnů před konáním).

Program:

22.11.2022 od 13:00 do 18:00 hod.

PhDr. Mgr. Helena Kalábová, Ph.D.
Téma: Sebepoškozování u dětí a mládeže jako specifická neverbální komunikace

 • Náhled na sebepoškozování jako závislostní chování
 •  Rizikové faktory a spouštěče sebepoškozování
 • Zlepšení komunikačních dovedností
 • Jasné vymezení vhodných a nevhodných strategií
 • Účinné a ověřené způsoby pomoci
 • Úlevové metody
 • Diskuse

23.11.2022 od 8:30 do 13:00 hod.

Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D. MBA
Téma: Co víme o výchově ve 21. století

 • Základní poznatky, které přinesla věda v oblasti psychologie ve 20. a 21. století ve výchově
 • Hlavní poznatky ve výchově, které lze využít v běžném životě 

(konkrétní dotazy k jednotlivým seminářům je možno zaslat před seminářem, budou zařazeny do programu)

Pokud máte zájem zúčastnit se semináře, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách (www.fakta.cz), popř. e-mailem do 14. 11. 2022. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

Upozornění: Vzhledem k rostoucí inflaci upozorňujeme, že ceny ubytování a stravování nejsou hotelem 100% garantovány, a mohou se tedy do doby konání akce změnit. O případné změně Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

 • Ubytování - dvoulůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 650 Kč
 • Ubytování - jednolůžkový pokoj (cena včetně snídaně) - 1000 Kč
 • 22.11.2022 OBĚD - 140 Kč
 • 22.11.2022 VEČEŘE - 150 Kč
 • 23.11.2022 OBĚD - 140 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY