Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 06.10.2022 - 07.10.2022

zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   prezence od 9.00 h., začátek 10.30 h., ukončení 2. den 13.00 h.)
místo konání:   Zubří - REKREAČNÍ STŘEDISKO ZO OS KOVO ŽĎAS Zubří u Nového Města na Moravě akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání lektor:   PhDr. Hana Malinová, CSc., Dr. Miroslav Grossmann
typ semináře:   Dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.490 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme 14 dnů před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání.

Program setkání:

6. 10. 2022 10.30 – 17.00 hod.

PhDr. Hana Malinová, CSc.
Práce sociálního pracovníka s klienty v oblasti prostituce a sexbysnysu
Akreditace MPSV: č. A2022/0015-SP

 • Základní pojmosloví - minulost a současnost, od prostituce k sexuální práci, typologie prostituční scény, nehodnotit ale pomáhat – základní krédo sexuální práce
 • Přístupy, cíle a metody sociální práce s jedinci poskytujícími sexuální služby
 • Vývoj prostituční scény u nás po roce 1989
 • Následky a rizika prostituce
 • Divadlo a jeho očistná rehabilitační funkce
 • Závěr, shrnutí, příklady z praxe

 

7. 10. 2022 8.00 – 13.00 hod.

Dr. Miroslav Grossmann
Základní vhled do problematiky ruskojazyčné komunity jako subjektu a objektu sociální scény v ČR
Akreditace MPSV: A2021/0659-SP

 • Ruskojazyční – struktura, charakteristika, historické souvislosti, jazyková a národnostní mapa, jednotlivé národnosti a jejich vzájemné vztahy, ruština jazyk vnější a vnitřní komunikace, mládežnický a kriminální slang ruštiny, kriminální tetování včera a dnes
 • Ukrajina a Ukrajinci - jazyková a národnostní mapa Ukrajiny, historie ukrajinské státnosti, etnogeneze Ukrajinců, ukrajinština, ruština a další jazyky na Ukrajině, Zakarpatská oblast (Podkarpatská Rus), Halič (Ivano-frankovská a Lvovská oblast)
 • Soumrak „vorů v zákoně“ v Čechách - počátky ruskojazyčného zločinu v Čechách po roce 1989, klientský systém pod kontrolou brigád (охрана, крыша) „vor v zákoně“
 • Klientský systém bez brigád – překonání a likvidace kriminální struktury brigád
 • Sofistikovaná trestná činnost – nová struktura a fungování ruskojazyčného zločinu
 • Ruskojazyčné kriminální struktury a terorismus – specifika ruskojazyčných muslimů, aktivita ruskojazyčných muslimů ve světě
 • Ruskojazyční v ČR – rusofilství x rusofobie, hodnotová orientace a potenciál konfliktů, ruskojazyční pracovníci, studenti a emigrace, smíšená manželství

 Vzhledem k omezené kapacitě budou přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přiloženou přihlášku e-mailem nebo poštou nejpozději do 3. 10. 2022. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

Upozornění: Vzhledem k rostoucí inflaci upozorňujeme, že ceny ubytování a stravování nejsou hotelem 100% garantovány, a mohou se tedy do doby konání akce změnit. O případné změně Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

 • Ubytování (přímo v areálu) - 390 Kč
 • Stravování za 2 dny (oběd, večeře, snídaně, oběd) - 550 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY