Aktuální stav školské legislativy zaměřený na novinky v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. - změna rozsahu přímé pedagogické činnosti

termín: 30.08.2022

zveme Vás

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 13:30 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č. MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.690 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům asi 14 dnů před seminářem zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

 Program:

  • Novinky v nařízení vlády, které se dotýkají především zástupců ředitele.
  • Jak postupovat při přijímání organizačních opatření, pokud změny nařízení vlády povedou ke snižování počtu zaměstnanců školy.
  • Úprava pracovní doby v zákoníku práce a specifika v zákoně o pedagogických pracovnících a speciální úprava ve vyhlášce č. 263/2007 Sb. – pracovní řád.

 

K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY