Aktuální stav školské legislativy - legislativní přehled pro rok 2022 - 2023

termín: 07.12.2022

Legislativní přehled pro rok 2022-2023 (aktuální přehled, co platí a co se mění pro školy a pedagogické pracovníky).

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 - 13:30 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: 13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.690 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Program:

Legislativní přehled pro rok 2022-2023 (aktuální přehled, co platí a co se mění pro školy a pedagogické pracovníky)

  • Lex Ukrajina – jeho platné znění pro školní rok 2022/2023.
  • Využití zákona o mimořádném ředitelském volnu a distančním vzdělávání ve školním roce 2022/2023.
  • Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, jak vypočítat a použít „banku odpočtů“, jak řešit vedoucí učitelky mateřských škol.
  • Připravované změny v zákonu o pedagogických pracovnících.
  • Směrnice EU 2019/1152 a její vliv na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, emailem tak, abychom ji obdrželi nejpozději 3 dny před konání semináře po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě).

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY