Zákoník práce a jeho specifika ve školství I

termín: 01.02.2023

pracovnělékařské služby, co lze dát do pracovní smlouvy, jak správně uzavírat pracovní poměr, způsoby skončení pracovního poměru, dohody

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 hod. do 15:00 hod.
místo konání:   Praha - ZOTAVOVNA VS ČR, Na Květnici 1105/10, Praha-Nusle - popis cesty: metro C, stanice Pražského povstání,ulicí Táborskou dolů, za semafory, poté, co minete po pravé straně schody do parku, se dáte neoznačenou ulicí vpravo= ulice Na Květnici. Asi po 150 metrech – druhá budova – po schodech nahoru Květnice akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT - 27550/2021-4-835, webinář - č. j.: MSMT - 13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu semináře (asi 2 týdny před konáním). lektor:   JUDr. Dagmar Lichovníková - lektor se specializací na pracovní právo ve školství
typ semináře:   cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

 

Program:

  • pracovnělékařské služby, změny od 1. 1. 2023 (novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • kdo je na pracovní místo jmenován, odvolání z pracovního místa, postup po odvolání vedoucího zaměstnance, jmenování a odvolání ředitele – změna školského zákona
  • co lze dát do pracovní smlouvy
  • jak správně uzavírat pracovní poměr na dobu určitou, speciální úprava pracovního poměru na dobu určitou u pedagogických pracovníků
  • způsoby skončení pracovního poměru, postup při organizační změně, postup při porušení “pracovní kázně“
  • dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti (změna potvrzení o zaměstnání u DPP)

 

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY