Zákoník práce a jeho specifika ve školství II

termín: 26.04.2023

pracovní doba, cestovní náhrady, překážky v práci, zvyšování a prohlubování kvalifikace, dovolená

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 do 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT- 27550/2021-4-835, webinář - č. j.: MSMT - 13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání (asi 2 týdny před zahájením). lektor:   JUDr. Dagmar Lichovníková - lektor se specializací na pracovní právo ve školství
typ semináře:   cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.
poznámka:  K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet.

 

Program:

  • Pracovní doba – rozvržení pracovní doby, změny rozvržené pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní doba pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků 
  • Cestovní náhrady – vysílání na pracovní cesty, stravné, povinnost krátit stravné, jízdné, používání vlastního motorového vozidla, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
  • Překážky v práci – na straně zaměstnance, na straně zaměstnavatele, překážky v práci v souvislosti s příplatkem za přepočetné hodiny, náhrada platu při překážkách v práci – kdy se náhrada platu poskytuje a kdy nikoliv
  • Zvyšování a prohlubování kvalifikace – rozdíl ve zvyšování kvalifikace a prohlubování kvalifikace, kdy přísluší volno, v jakém rozsahu a náhrada platu, kvalifikační dohoda
  • Dovolená – nová úprava dovolené od 1. 1. 2021
  • Nová pravidla doručování 

 

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY