Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 20.04.2023 - 21.04.2023

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   prezence od 9.00 h., začátek 10.30 h., ukončení 2. den 13.00 h.
místo konání:   Zubří - REKREAČNÍ STŘEDISKO ZO OS KOVO ŽĎAS Zubří u Nového Města na Moravě akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Mgr. et Mgr. Lucie Kosová, Mgr. Adolf Polák
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.790 Kč
způsob platby:  Příhlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

Program:

20. 4. 2023  10.30 – 17.00 hod.

Mgr. et Mgr. Lucie Kosová
Prevence kybernetické kriminality a kybernetická bezpečnost v praxi sociálního pracovníka

Akreditace MPSV: č. A2022/0453-SP

  • Kybernetická kriminalita, kybernetická bezpečnost, prevence kybernetické kriminality, rizikové chování (dětí a mládeže) na internetu, nové trendy v kybernetické kriminalitě, nejzávaznější rizika a hrozby v kyberprostoru, příklady dobré a méně dobré praxe v prevenci před kyberkriminalitou, digitální wellbeing, jak efektivně využít získané znalosti v každodenní praxi sociálního pracovníka, networking a síťování.

 

21. 4. 2023 8.00 – 13.00 hod.

Mgr. Adolf Polák
Bezdomovectví jako extrémní podoba sociálního vyloučení

Akreditace MPSV: A2022/0452-SP

  • Pojem a příčiny bezdomovectví, evropský kontext, vývoj v ČR, bezdomovectví x sociální kurátoři, možnosti řešení, příklady dobré praxe.

 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou nejpozději do 14. 4. 2023 . Po tomto datu je možné se přihlásit po telefonické dohodě.

Vzhledem k omezené kapacitě budou přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

  • Ubytování (přímo v areálu) - 450 Kč
  • Strava za 2 dny - 660 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY