Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 18.05.2023 - 19.05.2023

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   dvoudenní seminář
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:   Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR.
var. symbol:   první den:prezence od 11.30 h., oběd 12.00–13.00 h.,seminář od 13.00 h.,druhý den od 8.00 - 13.00 h. lektor:   prof. PhDr. Radek Ptáček, PhD. MBA, brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.950 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakuru na úhradu vzdělávání.

Program:

  • 18. 5. 2023  začátek přednášky ve 13.00 hod.

Prof. PhDr. Radek Ptáček, PhD. MBA
Trauma, traumatizace a trauma zohledňující přístup v intervenci
Akreditace:

Vznik traumatu může být spojen s pocity ohrožení života, ale na druhé straně i s drobnými nepříjemnými situacemi, které nemusíme zvládat. V takovém případě mluvíme o dlouhodobé traumatizaci. Specifickou formou traumatu je trauma v dětství. Mezi časté traumatizace příznaky patří snížení schopnosti pozornosti, paměti a obecně pracovní kapacity. Trauma a dlouhodobá traumatizace přinášejí do našeho života smutek, pasivitu a bolest. Problémem dlouhodobých traumat u dětí je, že v dospělosti mohou jedince kriticky ovlivňovat. V naší společnosti jsme na trauma jaksi zapomněli. Dítě, které je neposedné, „zlobí“ nebo se nechová standardně, máme tendenci považovat za dítě nevychované nebo psychicky nemocné. Přitom se může jednat pouze o projevy traumatu. Jak to poznat a co s tím? Můžeme zjistit, že i ta nejtěžší zkušenost může být novým začátkem života...

  • 19.5. 2023 od 8:00 do 13:00 hod.

brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych
Nelegální drogy v ČR z pohledu trestního a správního práva v praxi sociálního pracovníka
Akreditace: MPSV ČR č. A2020/0917-SP/VP

Obsah:

  • Legislativa a návykové látky
  • Nelegální drogové trhy v ČR
  • Organizace vymáhání práva

 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přiloženou přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách www.fakta.cz, e-mailem nebo poštou do 12. 5. 2023. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě.Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

 

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

  • Ubytování: jednolůžkový pokoj (cena včetně snídaně) - 1600 Kč
  • Ubytování: dvoulůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 950 Kč
  • 18. 5. 2023 OBĚD - 150 Kč
  • 18. 5. 2023 VEČEŘE - 160 Kč
  • 19. 5. 2023 OBĚD - 150 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY