Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

termín: 09.05.2023 - 10.05.2023

určeno pro:   časový rozsah:   od 11.00 prezence, 11.30 – 12.30 oběd, 13:00 - zahájení semináře, druhý den 8.30 – 13.00 hod.
místo konání:   MIKULOV - HOTEL GALANT, Mlýnská 2 akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT - 21427/2021-4-676
var. symbol:   lektor:   JUDr. Hana Poláková, PaedDr. Mgr. Věra Facová, MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.950 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

Program:

 • 9. 5. 2023 13:00 - 18:00 hod.

JUDr. Hana Poláková odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací

Aktuální stav školské legislativy
Obsah semináře bude vycházet z aktuální legislativní situace v květnu 2023. Bude-li již schválena novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, bude obsahem semináře tato novela.

 •  10. 5. 2023 8:30 - 13:00 hod.          

PaedDr. Mgr. Věra Facová - psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka a lektorka s dlouholetou praxí, spoluautorka několika publikací 

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, PhD. - lékař s praxí psychiatra a neurologa, psycholog, psychoterapeut, VŠ pedagog, supervizor, lektro, autor několika publikací

Komunikace, konflikty a klima na pracovišti (zvládání a řešení problémových a konfliktních situací v profesní a osobní rovině)
Obsah:

 • problematické a konfliktní situace v profesi a osobním životě
 • osobní nastavení, kontext období a okolností při řešení problémů
 • etika, etiketa a klima školy v komunikaci školy
 • úskalí komunikace s kategorií extrémně problémových a konflikto-tvorných osob (jedinci s poruchovými osobnostními rysy a manipulující osoby)
 • možné dopady dlouhodobě neřešených konfliktů
 • základní doporučené strategie kultivovaného a profesionálního řešení a vylaďování konfliktů (seznámení se strategiemi, ukázky použií, vymezení možností a limitů využití daných strategií v praxi)

(konkrétní dotazy k jednotlivým seminářům je možno zaslat před seminářem, budou zařazeny do programu)

V případě zájmu o toto setkání odešlete prosím přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách popř. e-mailem, poštou nejpozději do 1. 5. 2023. Poté je možné přihlásit se po telefonické dohodě.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

 • Ubytování: jednolůžkový pokoj (cena včetně snídaně) - 1585 Kč
 • Ubytování: dvoulůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 935 Kč
 • 9.5.2023 OBĚD - 250 Kč
 • 9.5.2023 VEČEŘE - 210 Kč
 • 10.5.2023 OBĚD - 250 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY