Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků ZUŠ

termín: 11.05.2023 - 12.05.2023

.

určeno pro:   časový rozsah:   od 11.00 hodin prezence; 11.30 – 12.30 oběd, ve 13:00 hodin seminář; druhý den 8.30 – 13.00 hod.
místo konání:   MIKULOV - HOTEL GALANT, Mlýnská 2 akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT - 21427/2021-4-676
var. symbol:   lektor:   PaedDr. Mgr. Věra Facová, MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D., JUDr. Hana Poláková
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.950 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

Program: 

11. 5. 2023 13:00 – 17:00 hod.

PaedDr. Mgr. Věra Facová - psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka a lektorka s dlouholetou praxí, spoluautorka několika publikací 

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, PhD. - lékař s praxí psychiatra a neurologa, psycholog, psychoterapeut, VŠ pedagog, supervizor, lektro, autor několika publikací

Komunikace, konflikty a klima na pracovišti (zvládání a řešení problémových a konfliktních situací v profesní a osobní rovině)

Obsah:

 • problematické a konfliktní situace v profesi a osobním životě
 • osobní nastavení, kontext období a okolností při řešení problémů
 • etika, etiketa a klima školy v komunikaci školy
 • úskalí komunikace s kategorií extrémně problémových a konflikto-tvorných osob (jedinci s poruchovými osobnostními rysy a manipulující osoby)
 • možné dopady dlouhodobě neřešených konfliktů
 • základní doporučené strategie kultivovaného a profesionálního řešení a vylaďování konfliktů ( seznámení se strategiemi, ukázky použití, vymezení možností a limitů využití daných strategií v praxi) 

 

12. 5. 2023 8:30 – 13:00 hod.

JUDr. Hana Poláková odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací

Aktuální stav školské legislativy
Obsah semináře bude vycházet z aktuální legislativní situace v květnu 2023. Bude-li již schválena novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, bude obsahem semináře tato novela.

(konkrétní dotazy k jednotlivým seminářům je možno zaslat před seminářem, budou zařazeny do programu)

Máte-li o setkání zájem, zašlete prosím závaznou přihlášku do 1. 5. 2023 prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou. Po tomto datu je možné se přihlásit po telefonické dohodě.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

 • Ubytování - jednolůžkový pokoj (cena včetně snídaně) - 1585 Kč
 • Ubytování - dvoulůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 935 Kč
 • 11.5.2023 OBĚD - 250 Kč
 • 11.5.2023 VEČEŘE - 210 Kč
 • 12.5.2023 OBĚD - 250 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY