Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení (výuka probíhá formou webinářů a seminářů)

termín: 12.04.2023 - 06.12.2023
všechny termíny cyklu:
12.04.2023 | 26.04.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 07.06.2023 | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | 22.11.2023 | 06.12.2023

Výuka bude probíhat online formou v uvedených termínech. Přednášky ve dnech 27. 9. 2023, 8. 11. 2023 a 22. 11. 2023 se budou konat prezenčně. Studium v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhl. č. 317/2005 Sb. Tento typ studia je ředitel jmenovaný do funkce po 1. 1. 2005 povinen absolvovat nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy.

určeno pro:   časový rozsah:  
místo konání:   Brno - SŠ INFORMATIKY, POŠTOVNICTVÍ A FINANČNICTVI, Čichnova 23 (od hl. nádr. ČD tram. č. 1 směr Bystrc, zast. Vozovna-Komín) akreditace:   MŠMT ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková, JUDr. Dagmar Lichovníková, PaedDr. Milan Pavlík, Mgr. Pavel Zeman, Mgr. Andrea Musilová, Bc. Jaroslav Kocián
typ semináře:   cena:   9.900 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.
poznámka:  Funkční studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou dne 6.12.2023.

Studium je určeno ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení nebo pracovníkům připravujícím se ke konkurzu na vedoucí funkci.

Obsahově postihuje nejdůležitější oblasti řízení školy, a to legislativu, ekonomiku, pracovní právo a samotné řízení školy.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která obsahuje obhajobu písemné práce na vybrané téma, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.

Tento typ studia je ředitel jmenovaný do funkce po 1. 1. 2005 povinen absolvovat nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy.

Začátek přenášek v 9:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování s akreditací MŠMT ČR.

Máte-li zájem se nabízeného vzdělávacího programu zúčastnit, odešlete prosím přihlášku z našich webových stránek, popř. e-mailem, poštou nejpozději 5 pracovních dnů před seminářem. Přihlášeným účastníkům zašleme podrobnější informace a fakturu na zaplacení

 

 

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY