Adaptace žáka s OMJ ve výuce odborných předmětů (zaměřeno na ukrajinsky a rusky mluvící žáky cizince)

termín: 03.05.2023

Webinář poskytne účastníkům nejdůležitější teoretický základ k problematice práce s žákem cizincem, dále pak budou účastníci seznámeni s příklady a vzory materiálů, které mohou při výuce využít a v neposlední řadě se dozví praktické rady a tipy, jak zpracovat materiáýy vlastní pro potřeby svého vyučovaného předmětu. Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům základní škol a středních škol, kteří pracují s žáky-cizinci.

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 15:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT - 14721/2022-4-489
var. symbol:   Přibližně 14 dnů před konáním webináře pošleme přihlášeným účastníkům fakturu na úhradu kurzu. lektor:   Mgr. Tereza Bojanovská - odborná lektorka se zaměřením na výuku českého jazyka pro žáky cizince
typ semináře:   Webinář cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Přibližně 14 dnů před konáním webináře pošleme přihlášeným účastníkům fakturu na úhradu kurzu.

Program:

  • Pracujeme se žáky s OMJ – specifika komunikace a práce s žákem cizincem
  • Potřeba adaptace žáka cizince v odborných předmětech – zapojení žáka s OMJ do chodu běžné výuky a jak toho co nejefektivněji docílit
  • Možné materiály, zdroje a jejich zpracování - ukázky zdrojů materiálů, ukázky vlastních materiálů lektora, doporučení pro práci s předpřipravenými materiály dostupnými např. na internetu
  • Příprava vlastních materiálů do výuky pro žáka s OMJ - vytváření vlastních materiálů, doporučení postup, praktické cvičení
  • Diskuse

Termín podání přihlášek: Máte-li o webinář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách nejpozději 2 dny před konáním kurzu. Po tomto datu je možné přihlásit se po telefonické dohodě. Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY