Výuka českého jazyka se zaměřením na ukrajinsky mluvícího žáka

termín: 21.04.2023

Účastníci se seznámí se specifikami výuky češtiny jako cizího jazyka. Účastníci získají povědomí o nejčastějších chybách ukrajinksy mluvících žáků při studiu češtiny a dozvědí se, jak s chybami pracovat. Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům 1. stupně a 2. stupně základních škol, středních škol, asitentům pedagoga a speciálním pedagogům.

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 15:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT-14721/2022-4-489
var. symbol:   Přibližně 14 dnů před konáním webináře zašleme přihlášeným účastníkům fakturu na úhradu kurzu. lektor:   Mgr. Tereza Bojanovská - odborná lektorka se zaměřením na výuku českého jazyka pro žáky cizince
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Přibližně 14 dnů před konáním webináře zašleme přihlášeným účastníkům fakturu na úhradu kurzu.

Program:

  • Čeština a ukrajinština – shody a rozdíly – krátký teoretický úvod pro základní orientaci
  • Čeština jako cizí jazyk očima Ukrajince – oblasti češtiny, které dělají ukrajinsky mluvícímu studentovi problémy
  • Komunikace s žákem s OMJ  a zadávání instrukcí, rozhodujeme se, zda ihned mluvit česky nebo ne
  • Výuka čtení, psaní, mluvení a porozumění pro žáky s OMJ, grafický systém (latinka x abetka), česká fonetika, přízvuk, délka samohlásek, diakritika
  • Čeština jako cizí/druhý jazyk – specifika výuky a gramatický systém, detailní pohled na českou gramatiku a jak uchopit její výklad pro žáka cizince (tzv. vertikální x horizontální výklad české gramatiky)
  • Žák s OMJ a čeština jako vyučovací předmět – způsob výkladu, stanovování cílů, hodnocení, integrace ukrajinsky mluvícího žáka do běžné výuky češtiny
  • Jak nastavit výuku češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ ve třídě a ve škole, doučování, jak mohou pomoci žáci ve třídě
  • diskuze

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o webinář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách nejpozději 2 dny před konáním kurzu. Po tomto datu je možné přihlásit se po telefonické dohodě. Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY