Studium pedagogiky pro učitele cizích jazyků

termín: 23.09.2023 - 10.01.2024
všechny termíny cyklu:
23.09.2023 | 10.09.2023 | 21.10.2023 | 22.10.2023 | 25.11.2023 | 26.11.2023 | 13.01.2024 | 14.01.2024 | 10.02.2024 | 11.02.2024 | 09.03.2024 | 10.03.2024

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

POZOR ZMĚNA: ZMĚNA TERMÍNU ZAHÁJENÍ KURZU. Kurz bude zahájen 23. 9. 2023 (původně 9. 9. 2023).
určeno pro:   školy časový rozsah:   120 vyučovacích hodiny
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT
var. symbol:   lektor:  
typ semináře:   Víkendová výuka cena vč. DPH:   13.900 Kč
způsob platby:  První den výuky proběhne prezenčně v Praze. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení, že jsme Vaši přihlášku obdrželi. Účastníky budeme kontaktovat asi 3 týdny před zahájením kurzu, kdy od nás obdrží bližší informace a fakturu k úhradě účastnického poplatku, který bude třeba zaplatit před zahájením kurzu.

 Kurz je určen:

 • učitelům druhého stupně základní školy jen pro výuku cizího jazyka a učitelům všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy jen pro výuku cizího jazyka, učitelům jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,  kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci
   

Požadované vzdělání:

 • VŠ magisterský studijní program v oblasti společenských věd zaměřený na příslušné cizí jazyky
   

V ceně kurzu jsou studijní materiály v elektronické podobě.

Závěrečná zkouška se uskuteční prezenční formou a bude se skládat z písemného testu a ústní zkoušky spojené s obhajobou závěrečné práce.

Učební plán:

Modul I. Základy pedagogiky a didaktiky

 • Obecná pedagogika
 • Didaktika (dle specializace)
 • Teorie výchovy
 • Základy sociální pedagogiky

Modul II. Základy psychologie pro pedagogy

 • Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie
 • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické dovednosti pedagoga

Modul III. 

 • Didaktika cizích jazyků - význam a obsah
 • Základní didaktické principy ve výuce cizích jazyků
 • Přehled metod jazykové výuky (přímé x nepřímé, klasické x alternativní), stručný úvod do historie
 • Typy učebnic, typy doplňkových materiálů, příprava vlastních materiálů
 • Vývoj ESL v porovnání s metodikou dalších jazyků
 • Metody versus techniky, kreativní techniky, aktivity rozvíjející jednotlivé učební dovednosti
 • Vyučovací hodina, plánování hodiny, ŠVP, práce se sdílenými platformami
 • Dynamika skupiny x individuální výuka
 • Specifika cílových skupin (dítě, teenager, dospělý)
 • Aplikace vhodné do výuky
 • Trendy: zážitková pedagogika, koučování, autonomní učení, flipped classroom, CLIL a další

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY