Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy

termín: 23.09.2023 - 07.04.2024
všechny termíny cyklu:
23.09.2023 | 21.10.2023 | 22.10.2023 | 25.11.2023 | 26.11.2023 | 13.01.2024 | 14.01.2024 | 24.02.2024 | 25.02.2024 | 16.03.2024 | 17.03.2024 | 07.04.2024

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

POZOR ZMĚNA: ZMĚNA TERMÍNU ZAHÁJENÍ KURZU. Kurz bude zahájen 23. 9. 2023 (původně 9. 9. 2023)
určeno pro:   školy časový rozsah:   120 vyučovacích hodiny
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT
var. symbol:   lektor:  
typ semináře:   Víkendová výuka cena vč. DPH:   13.900 Kč
způsob platby:  První den výuky proběhne prezenčně v Praze. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení, že jsme Vaši přihlášku obdrželi. Účastníky budeme kontaktovat asi 3 týdny před zahájením kurzu, kdy od nás obdrží bližší informace a fakturu k úhradě účastnického poplatku, který bude třeba zaplatit před zahájením kurzu.

 Kurz je určen:

 • učitelům odborných předmětů, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci (získají kvalifikaci pro výuku na SŠ v souladu se získaným vysokoškolským vzděláním v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu)

Požadované vzdělání:

 • VŠ (magisterské studium) v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu
   

V ceně kurzu jsou studijní materiály v elektronické podobě.

Závěrečná zkouška se uskuteční prezenční formou a bude se skládat z písemného testu a ústní zkoušky spojené s obhajobou závěrečné práce.

Učební plán:

Modul I. Základy pedagogiky a didaktiky

 • Obecná pedagogika
 • Didaktika (dle specializace)
 • Teorie výchovy
 • Základy sociální pedagogiky

Modul II. Základy psychologie pro pedagogy

 •  Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie
 • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické dovednosti pedagoga

Modul III. Didaktika odborných předmětů

 • Vědecký a didaktický systém v odborném vzdělávání
 • Předmět, pojetí a funkce didaktiky, součásti didaktiky, rozdělení, modernizace a inovace didaktiky
 • Základní kategorie vyučování a jejich vztahy
 • Pojem a podstata vyučovacího procesu
 • Didaktická klasifikace učiva
 • Funkce a etapy vyučovacího procesu
 • Didaktické principy (zásady) ve výuce odborných předmětů
 • Výukové metody ve výuce odborných předmětů - pojem, klasifikace, volba vyučovacích metod
 • Aktivita, samostatnost a tvořivost žáků, problémové metody výuky

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY