Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy

termín: 23.09.2023 - 07.01.2024
všechny termíny cyklu:
23.09.2023 | 21.10.2023 | 22.10.2023 | 25.11.2023 | 26.11.2023 | 03.02.2024 | 04.02.2024 | 24.02.2024 | 25.02.2024 | 16.03.2024 | 17.03.2024 | 07.04.2024

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

POZOR ZMĚNA: ZMĚNA TERMÍNU ZAHÁJENÍ KURZU. Kurz bude zahájen 23. 9. 2023 (původně 9. 9. 2023)
určeno pro:   školy časový rozsah:   120 vyučovacích hodiny
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT
var. symbol:   lektor:  
typ semináře:   Víkendová výuka cena vč. DPH:   13.900 Kč
způsob platby:  První den výuky proběhne prezenčně v Praze. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení, že jsme Vaši přihlášku obdrželi. Účastníky budeme kontaktovat asi 3 týdny před zahájením kurzu, kdy od nás obdrží bližší informace a fakturu k úhradě účastnického poplatku, který bude třeba zaplatit před zahájením kurzu.

 Kurz je určen:

 • učitelům praktického vyučování, učitelům odborného výcviku středních škol, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci

Požadované vzdělání:

učitel praktického vyučování - (stačí Bc.) - studijní obor, který odpovídá charakteru praktického vyučování   
                                                     VOŠ v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru praktického vyučování   
                                                     střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá                                                                         charakteru  vyučovaného předmětu                                                             

učitel odborného výcviku - (stačí Bc.) - studijní obor, který odpovídá charakteru praktického vyučování
                                              VOŠ v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru praktického vyučování
                                               střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru
                                                vyučovaného předmětu 
                                              střední  vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru
                                               vyučovaného předmětu                               

V ceně kurzu jsou studijní materiály v elektronické podobě.

Závěrečná zkouška se uskuteční prezenční formou a bude se skládat z písemného testu a ústní zkoušky spojené s obhajobou závěrečné práce.

Učební plán:

Modul I. Základy pedagogiky a didaktiky

 • Obecná pedagogika
 • Didaktika (dle specializace)
 • Teorie výchovy
 • Základy sociální pedagogiky

Modul II. Základy psychologie pro pedagogy

 •  Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie
 • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické dovednosti pedagoga

Modul III. Didaktika praktického vyučování

 • Předmět didaktiky odborného výcviku, návaznost na pedagogické a technické vědy
 • Návaznost odborného výcviku na technickou výchovu (praktické činnosti) v ZŠ
 • Vzdělávací soustava odborného výcviku
 • Didaktika praktického vyučování
 • Aplikace didaktických zásad ve výuce odborného výcviku
 • Problematika pedagogických cílů ve výuce odborného výcviku. Výukové cíle. Profil absolventa. Hierarchie cílů. Členění cílů podle oblasti činnosti.
 • Problematika obsahu výuky odborného výcviku
 • Učební dokumenty v odborném výcviku
 • Mezipředmětové vztahy
 • Složky učiva odborného výcviku. Struktura učiva
 • Praktické dovednosti a jejich osvojování
 • Systémy odborného výcviku. Předmětný, operační, souborně operační a modulový sdystém
 • Aplikace výukových metod ve výuce odborného výcviku. Kritéria volby metod v odborném výcviku technických oborů
 • Organizační formy výuky. Místo výuky. Způsob výuky
 • Materiální výukové prostředky ve výuce odborného výcviku
 • Hodnocení v odborném výcviku. Funkce zkoušení a hodnocení. Specifika hodnocení v odborném výcviku.
 • Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve výuce odborného výcviku. Činitelé ohrožující zdraví při práci. Cíle výchovy k bezpečné práci. Fyziologické zvláštnosti práce mladistvých. Vybavení pracovišť z hlediska bezpečnosti a hygieny práce.
 • Příprava výuky praktického vyučování a odborného výcviku. Příprava na vyučování
 • Osobnost učitele odborného výcviku. Požadavky na učitele a jeho vzdělání. Osobnost učitele
 • Hospitace v odborném výcviku. Smysl hospitace. Cíle, druhy, fáze hospitace.
 • Právní předpisy vztahující se k odbornému výcviku
 • Fiktivní firma, cíle a činnosti fiktivní firmy. Vyučovací metody ve fiktivní firmě. Hodnocení ve fiktivní firmě
 • Modernizace a racionalizace vyučovacího procesu v odborném výcviku

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY