Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy

termín: 09.09.2023 - 17.03.2024
všechny termíny cyklu:
09.09.2023 | 10.09.2023 | 21.10.2023 | 22.10.2023 | 25.11.2023 | 26.11.2023 | 27.01.2024 | 28.01.2024 | 24.02.2024 | 25.02.2024 | 16.03.2024 | 17.03.2024

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

určeno pro:   školy časový rozsah:   120 vyučovacích hodiny
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:  
var. symbol:   lektor:  
typ semináře:   Víkendová výuka cena vč. DPH:   13.900 Kč
způsob platby:  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení, že jsme Vaši přihlášku obdrželi. Účastníky budeme kontaktovat asi 3 týdny před zahájením kurzu, kdy od nás obdrží bližší informace a fakturu k úhradě účastnického poplatku, který bude třeba zaplatit před zahájením kurzu.

 Kurz je určen:

  • učitelům praktického vyučování, učitelům odborného výcviku středních škol, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci

Požadované vzdělání:

učitel praktického vyučování - (stačí Bc.) - studijní obor, který odpovídá charakteru praktického vyučování   
                                                     VOŠ v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru praktického vyučování     

učitel odborného výcviku - (stačí Bc.) - studijní obor, který odpovídá charakteru praktického vyučování
                                              VOŠ v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru praktického vyučování
                                              střední  vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru
                                              vyučovaného předmětu                               

V ceně kurzu jsou studijní materiály v elektronické podobě.

Závěrečná zkouška se uskuteční prezenční formou a bude se skládat z písemného testu a ústní zkoušky spojené s obhajobou závěrečné práce.

Učební plán:

Modul I. Základy pedagogiky a didaktiky

  • Obecná pedagogika
  • Didaktika (dle specializace)
  • Teorie výchovy
  • Základy sociální pedagogiky

Modul II. Základy psychologie pro pedagogy

  •  Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
  • Vybraná témata z pedagogické psychologie
  • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické dovednosti pedagoga

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY