Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří

termín: 23.09.2023 - 17.01.2024
všechny termíny cyklu:
23.09.2023 | 10.09.2023 | 21.10.2023 | 22.10.2023 | 25.11.2023 | 26.11.2023 | 03.02.2024 | 04.02.2024 | 24.02.2024 | 25.02.2024 | 16.03.2024 | 17.03.2024

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

POZOR ZMĚNA: ZMĚNA TERMÍNU ZAHÁJENÍ KURZU. Kurz bude zahájen 23. 9. 2023 (původně 9. 9. 2023)
určeno pro:   školy časový rozsah:   120 vyučovacích hodiny
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT
var. symbol:   lektor:  
typ semináře:   Víkendová výuka cena:   13.900 Kč
způsob platby:  První den výuky proběhne prezenčně v Praze. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení, že jsme Vaši přihlášku obdrželi. Účastníky budeme kontaktovat asi 3 týdny před zahájením kurzu, kdy od nás obdrží bližší informace a fakturu k úhradě účastnického poplatku, který bude třeba zaplatit před zahájením kurzu.

 Kurz je určen:

 • učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci

 

Požadované vzdělání:

 • magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu
 • VOŠ v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením odpovídající části vzdělávacího programu konzervatoře
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu

V ceně kurzu jsou studijní materiály v elektronické podobě.

Závěrečná zkouška se uskuteční prezenční formou a bude se skládat z písemného testu a ústní zkoušky spojené s obhajobou závěrečné práce.

Učební plán:

Modul I. Základy pedagogiky a didaktiky

 • Obecná pedagogika
 • Didaktika (dle specializace)
 • Teorie výchovy
 • Základy sociální pedagogiky

Modul II. Základy psychologie pro pedagogy

 •  Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie
 • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické dovednosti pedagoga

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY