Pracovní doba a její specifika ve školství

termín: 14.04.2023

Zveme vedoucí i ostatní pedagogické pracovníky na webinář „ Zákoník práce a jeho specifika ve školství“ akreditovaný MŠMT ČR č.j. MSMT-13810/2021-4-457 zaměřený na pracovní doba a její specifika ve školsví

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 13:30 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č. MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Program:

  • pracovní doba pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků
  • úprava v zákoníku práce a specifika v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • rozvržení pracovní doby, evidence pracovní doby
  • přestávky v práci 
  • práce přesčas a její odměňování
  • "přespočetné hodiny" a jejich  odměňování
  • noční práce, pracovní pohotovost a jejich odměňování
  • informace o připravovaných novelách zákoníku práce a zákona o pedagogických pracovnících, jejichž účinnost je plánovaná na 1. 9. 2023

 

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě).

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY