Vybrané kapitoly školského zákona

termín: 01.03.2023

Zveme vedoucí i ostatní pedagogické pracovníky na webinář „Aktuální stav školské legislativy“akreditovaný MŠMT ČR č.j. MSMT-13810/2021-4-457 zaměřený na vybrané kapitoly školského zákona.

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 13:30 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.: MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková -odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Program:

  • společné vzdělávání – problematika asistenta pedagoga, pedagogické intervence
  • financování přímých výdajů na vzdělávání, jaké jsou další zdroje financí škol a školských zařízení?
  • práva a povinnosti pedagogických pracovníků
  • práva a povinnosti žáků a studentů, zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách,  popř. e-mailem tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě).

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY