Zákon o pedagogických pracovnících

termín: 19.05.2023

NOVELA ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 - 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: 13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Program:

  • Upřesnění podmínek prokázání znalosti českého jazyka, pokud pedagog získal odbornou kvalifikaci v jiném než českém jazyce
  • Změny v odborné kvalifikaci učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga, trenérů
  • Nová pozice školní logoped
  • Zásadní změna pracovního poměru na dobu určitou
  • Nová úprava „adaptačního období učitele“ – uvádějící učitel, provázející učitel
  • Vymezení třídního učitele
  • Změny v akreditacích vzdělávacích programů
  • Změna školského zákona – změny ve financování 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, emailem tak, abychom ji obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). 

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY