Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 05.10.2023 - 06.10.2023

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   prezence od 9.00 h., začátek 10.30 h., ukončení 2. den 13.00 h.
místo konání:   Zubří - REKREAČNÍ STŘEDISKO ZO OS KOVO ŽĎAS Zubří u Nového Města na Moravě akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   doc.PhDr. Barbora Vegrichtová Ph.D., MBA, PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
typ semináře:   dvoudenní setkání cena:   2.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme asi 3 týdny před konáním fakturu.

 Lektorské zabezpečení a témata:

 • 5. 10. 2023  10.30 – 17.00 hod.

doc. PhDr. Barbora Vegrichtova,Ph.D.,MBA
Rituály gangů a kriminální symbolika v praxi sociálního pracovníka

Akreditace MPSV ČR: č. A2019/1083-SP

Obsah:

 • Význam symboliky v kriminálním prostředí, funkce, sociální stratifikace kriminálního prostředí a související bezpečností fenomény v kontextu praxe sociálních pracovníků
 • Symboly ruskojazyčných zločineckých skupin
 • Symbolika a rituály pouličních gangů, vězeňských a dalších subkultur
 • Tetování a symbolika gangů pouličních a motorkářských a vybraných delikventních subkultur
 • Tetování a symbolika osob ve výkonu trestu odnětí svobody
 • Praktické využití znalosti kriminální symboliky v bezpečností sféře, preventivních opatřeních a postpenitenciární praxi 

 

 • 6. 10. 2023 8.00 – 13.00 hod.

PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
Důsledky výkonu trestu na rodiny

Akreditace MPSV ČR: č. A2023/0122-SP, MV ČR: č. AK/PV-631/2023,AK/VE-308/2003

Obsah:

 • problematika vězeňství
 • výkon trestu odsouzených žen
 • sociální práce se ženami ve vězeňství
 • rodina jako základ pro úspěšnou integraci
 • programy pro rodiny ve věznicích
 • rodina jako sekundární oběť trestního činu, české zkušenosti, videa
 • restorativní přístupy k problematice vězeňství
 • zahraniční zkušenosti - what works
 • Yellow Ribbon - Žlutá stužka proti předsudkům

 

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 Vzhledem k omezené kapacitě budou přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

Upozornění: Vzhledem k rostoucí inflaci upozorňujeme, že ceny ubytování a stravování nejsou hotelem 100% garantovány, a mohou se tedy do doby konání akce změnit. O případné změně Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

 • Ubytování (přímo v areálu) - 450 Kč
 • Strava za 2 dny - 660 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY