Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 23.11.2023 - 24.11.2023

POZOR ZMĚNA: OBSAZENO
určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   prezence od 11.30 h., oběd 12:00 - 13:00 h., začátek semináře 13.00 h., ukončení 2. den 13.00 h.
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu. lektor:   prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., JUDr. Hana Nová
typ semináře:   dvoudenní setkání cena:   2.950 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme asi 3 týdny před konáním fakturu na úhradu vzdělávání.

 Program setkání:

 • 23. 11. 2023  začátek přednášky ve 13.00 hod.

Lektorka: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Téma: Vybrané kapitoly z psychického vývoje dítěte a dospívajícího

Akreditace: MPSV ČR: č. A2021/0498-SP

Obsah přednášky:

Nové poznatky vývojové psychologie zaměřené na aktuální rizika výchovy dítěte a dospívajícího v ČR. Vybraná témata – nestabilní rodinné vztahy, porozvodové uspořádání, znovusložené rodiny a s tím spojené komplikované rodinné vztahy, problematika střídavé péče pro děti různého věku. 

Mezi další zmíněná témata bude zařazeno příkladně příliš rychlé životní tempo, nepřiměřené množství podnětů působících na děti i dospělé, rodičovství starších rodičů a specifika jejich výchovných přístupů, přílišné ochraňování dětí a dospívajících, problémy dotýkající se procesu autoregulace, šířící se komunikace dětí a dospívajících s neživými médii a možné vlivy na psychiku uživatelů. Přednáška bude doplněna příklady z praxe a diskusí s účastníky

 • 24. 11. 2023 8.00 – 13.00 hod.

 

Lektorka: JUDr. Hana Nová
Téma: Aktuální situace v rodinném právu z pohledu poznatků soudní praxe

Akreditace: MPSV ČR: č. A2022/1174-SP

Seminář bude zaměřen na rodičovskou odpovědnost.

 • rodičovská odpovědnost – co je obsahem, kdy vzniká, komu náleží
 • spory rodičů (např. o očkování, o způsobu vzdělávání, trávení volného času - § 887 o.z.)
 • určování místa bydliště a s tím související vnitrostátní únosy dětí
 • zbavení rodičovské odpovědnost
 • zbavení statusových práv podle § 856 o.z.

 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách www.fakta.cz, e-mailem nebo poštou do 16. 11.  2023. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

Upozornění: Vzhledem k rostoucí inflaci upozorňujeme, že ceny ubytování a stravování nejsou hotelem 100% garantovány, a mohou se tedy do doby konání akce změnit. O případné změně Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

 • Ubytování - jednolůžkový pokoj (cena včetně snídaně) - 1600 Kč
 • Ubytování - dvoulůžkový pokoj (cena včetně snídaně/osobu) - 950 Kč
 • 23.11.2023 - OBĚD - 150 Kč
 • 23.11.2023 - VEČEŘE - 160 Kč
 • 24.11.2023 - OBĚD - 150 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY