Studium pro ředitele škol a školských zařízení (výuka probíhá formou webinářů a seminářů)

termín: 11.10.2023 - 29.05.2024
všechny termíny cyklu:
11.10.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | 22.11.2023 | 06.12.2023 | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 21.02.2024 | 20.03.2024 | 03.04.2024 | 17.04.2024 | 29.05.2024

Výuka bude probíhat online formou v uvedených termínech. Přednášky ve dnech 8. 11. 2023, 22. 11. 2023 a 20. 3. 2024 se budou konat prezenčně. Studium v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhl. č. 317/2005 Sb. Tento typ studia je ředitel jmenovaný do funkce po 1. 1. 2005 povinen absolvovat nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy.

určeno pro:   časový rozsah:  
místo konání:   Brno - SŠ INFORMATIKY, POŠTOVNICTVÍ A FINANČNICTVI, Čichnova 23 (od hl. nádr. ČD tram. č. 1 směr Bystrc, zast. Vozovna-Komín) akreditace:   MŠMT ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková, JUDr. Dagmar Lichovníková, PaedDr. Milan Pavlík, Bc. Jiří Stárek, Mgr. Pavel Zeman, Mgr. Andrea Musilová, Bc. Jaroslav Kocián
typ semináře:   cena:   9.900 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.
poznámka:  Výuka bude probíhat online formou v uvedených termínech. Přednášky ve dnech 8. 11. 2023, 22. 11. 2023 a 20. 3. 2024 se budou konat prezenčně. Začátek webinářů a seminářů je v 9:00 hod. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou dne 29. 5. 2024.

Studium je určeno ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení nebo pracovníkům připravujícím se ke konkurzu na vedoucí funkci.

Obsahově postihuje nejdůležitější oblasti řízení školy, a to legislativu, ekonomiku, pracovní právo a samotné řízení školy.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která obsahuje obhajobu písemné práce na vybrané téma, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.

Tento typ studia je ředitel jmenovaný do funkce po 1. 1. 2005 povinen absolvovat nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování s akreditací MŠMT ČR.

Máte-li zájem se nabízeného vzdělávacího programu zúčastnit, odešlete prosím přihlášku z našich webových stránek, popř. e-mailem, poštou nejpozději 5 pracovních dnů před seminářem. Přihlášeným účastníkům zašleme podrobnější informace a fakturu na zaplacení.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY