Řečový vývoj předškoláka

termín: 01.11.2023

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol, prvního stupně základních škol a dalším zájemcům.

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT - 13810/2021-4-457
var. symbol:   Přibližně 14 dnů před konáním webináře pošleme přihlášeným účastníkům fakturu na úhradu kurzu. lektor:   Mgr. Jitka Palcová - lektorka, speciální pedagožka, dlouholetá praxe v SPC
typ semináře:   Webinář cena:   1.790 Kč
způsob platby:  Přibližně 14 dnů před konáním webináře pošleme přihlášeným účastníkům fakturu na úhradu kurzu.

Program:

  • prenatální, perinatální a postnatální rizika z hlediska vývoje řeči
  • ontogenetický vývoj řeči – novorozenec, batole, broukání, žvatlání, období 1. roku, 2 let, 3 – 4 let, 5 a více let, tvorba hlásek v jednotlivých obdobích
  • tvorba hlásek v závislosti na fyziologickém vývoji
  • vnitřní a vnější faktory ovlivňující řeč
  • nejčastější logopedické diagnózy v předškolním věku – opožděný vývoj řeči, dyslálie, dysfázie, verbální dyspraxie, mutismus, brebtavost, koktavost, rinolálie
  • vlivy různých faktorů na konečnou podobu verbálního projevu
  • jak pracovat s nejčastějšími řečovými diagnózami a jak rozvíjet řeč u předškoláků
  • kdy zajít ke klinickému logopedovi, PPP, SPC, logopedická cvičení
  • příklady z praxe, diskuse

Termín podání přihlášek: Máte-li o webinář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách nejpozději 2 dny před konáním kurzu. Po tomto datu je možné přihlásit se po telefonické dohodě. Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY