Posouzení školní zralosti dítěte z pohledu pedagoga

termín: 08.11.2023

Vzdělávací program je určen pro pedagogy mateřských škol a 1. stupně základních škol.

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT-14721/2022-4-489
var. symbol:   Přibližně 14 dnů před konáním webináře zašleme přihlášeným účastníkům fakturu na úhradu kurzu. lektor:   Mgr. Jitka Palcová – lektorka, speciální pedagožka, dlouholetá praxe v SPC
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Přibližně 14 dnů před konáním webináře zašleme přihlášeným účastníkům fakturu na úhradu kurzu.

Program:

 • Co rozumíme pojmem  školní zralost
 • Zralost dítěte po stránce fyzické, psychické, citové,  sociální, pracovní
 • Příčiny školní nezralosti u dítěte s možností odkladu školní docházky
 • Důsledky školní nezralosti pro školní praxi, osobnost dítěte a prostředí rodiny
 • Posouzení školní zralosti - z pohledu MŠ, ŠPZ, ZŠ, rodiče, lékaře
 • Odklad školní docházky
 • Děti mimořádně nadané
 • Co bych měl umět jako předškolák
 • Úloha rodiče předškoláka
 •   Vývoj předškolního věku dítěte  v oblasti  řeči, motoriky, percepce, orientace v prostoru, kognitivního vnímání, laterality, matematických představ
 •  Seznámení se základy včasné diagnostiky: sluchové analýzy na slabiky, první hlásky ve slově, sluchové rozlišování dané hlásky ve slově, sluchové rozlišování délek, hrubá a jemná motorika, senzomotorická koordinace, grafomotorika, řeč (formální a obsahová stránka), schopnost orientace v prostoru, pravolevá orientace, schopnost rozlišování tvarů včetně podobných a stranově obrácených tvarů, paměť (sluchová i zraková), předčíselné matematické představy
 •  Chyby v diagnostikování /Pygmalion efekt, efekt kletby, Golem efekt, nálepkování/
 • Náměty na diagnostické materiály
 • Náměty pro rozvoj  dovedností předškoláka

Termín podání přihlášek: Máte-li o webinář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách nejpozději 2 dny před konáním kurzu. Po tomto datu je možné přihlásit se po telefonické dohodě. Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY