Finanční zdroje, toky financí ve školství

termín: 08.11.2023

Zveme vedoucí i ostatní pedagogické pracovníky na webinář - č. akreditace MŠMT ČR č.j.: MSMT-7472/2021-6-235.

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 13:30 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č. MSMT-7472/2021-6-235
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Program:

  • Financování přímých výdajů na vzdělávání
  • Další zdroje financí podle zákona č. 250/2000 Sb.
  • Fondové hospodaření
  • Pravidla pro realizaci doplňkové činnosti

 

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě).

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY