Jak pomoci dětem s ADHD a ADD

termín: 22.11.2023

Seminář je zaměřen na teoretické poznatky a praktické zkušenosti, možnosti hry, cvičení a techniky usnadňující učiteli práci s dětmi s ADHD a ADD.

určeno pro:   školy časový rozsah:   do 9:00 hod. do 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Mgr. Jitka Palcová - lektorka, speciální pedagožka, dlouholetá praxe v SPC
typ semináře:   webinář cena:   1.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení webináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Program:

  • Charakteristika, deficit pozornosti, hyperaktivita, impulzivita, příčiny vzniku poruch
  • Pravděpodobné příčiny – vnější, vnitřní vývojové poruchy
  •  Výskyt ADHD v populaci – srovnání s ostatními poruchami
  • Projevy dětí s ADHD – pozornost, aktivita, impulzivost, motorika, verbální komunikace, krátkodobá paměť, poruchy osobnosti, spánek, jídlo, problémy s učením
  • Dítě s poruchou ve škole, prevence problémového chování ve třídě
  • Zaměření na upoutání a udržení pozornosti dětí s poruchou, doporučované postupy
  • Spolupráce rodiny a školy, osobnost učitele 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách, popř. e-mailem, poštou nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY