Práce s žáky se specifickými poruchami učení

termín: 29.11.2023

historie a příčiny vzniku SPU, typy SPU, SPU a řeč, nevhodné přístupy k žákovi s SPU, ...

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 hod. do 15:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT - 8600/2023-5-288
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Mgr. Jitka Palcová - lektorka, speciální pedagožka, dlouholetá praxe v SPC
typ semináře:   jednodenní webinář cena:   1.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Program:

 • historie vzniku SPU
 • příčiny vzniku SPU
 • typy specifických poruch a specifické chybování
 •  legislativní rámec
 • deficity  dílčích funkcí, cvičení a rozvoj sluchového vnímání, zrakové a sluchové analýzy a syntézy,  grafomotoriky,  pravolevé a prostorová orientace
 • SPU a řeč, opožděný vývoj řeči, dysfázie, verbální dyspraxie
 •  ADHD, ADD v souvislosti s SPU
 • dopomoc žákovi s SPU
 • pomůcky, dyslektické okénko, multisenzoruiální přístup
 • nevhodné přístupy k žákovi s SPU
 •  kompenzace SPU
 • přístup, hodnocení , klasifikace při SPU
 • poruchy chování jako sekundární sympomatologie

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách, popř. e-mailem, poštou nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY