Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

termín: 12.10.2023

Vzdělávací program je určen asistentům pedagoga a učitelům, kteří s asistenty budou při výuce.

určeno pro:   školy časový rozsah:   13.00 - 19.00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Mgr. Alena Beranová - lektorka, speciální pedagog
typ semináře:   Webinář cena:   1.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Program:

  • Legislativní ukotvení pozice asistenta pedagoga (kompetence asistenta pedagoga, osobnostní předpoklady, pracovní náplň)
  •  Vztahové aspekty práce asistenta pedagoga, jeho základní činnosti, modely spolupráce asistenta pedagoga a učitele, jejich komunikace ve vyučování, další spolupráce mimo výuku
  • Problémy a rizika při působení asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu
  • Specifika podpory u žáků podle typu jejich speciálních vzdělávacích potřeb (dle potřeb účastníků)
  • Rozbor příkladů dobré i špatné praxe
  •  Řešení modelových situací

 

 K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet.

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.fakta.cz, popř. e-mailem, poštou nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY