Studium pro ředitele škol a školských zařízení

termín: 03.04.2024 - 13.11.2024
všechny termíny cyklu:
03.04.2024 | 17.04.2024 | 15.05.2024 | 29.05.2024 | 19.06.2024 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 02.10.2024 | 16.10.2024 | 30.10.2024 | 13.11.2024

Nabízíme v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhl. č. 317/2005 Sb. studium akreditované MŠMT ČR. Tento typ studia je ředitel jmenovaný do funkce po 1. 1. 2005 povinen absolvovat nejpozději do 3 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy.

určeno pro:   časový rozsah:   100 hodin (85 hodin teoretické výuky a 15 hodin stáž)
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková, JUDr. Dagmar Lichovníková, Mgr. Pavel Zeman, Mgr. Andrea Musilová, Bc. Jaroslav Kocián, Bc. Jiří Stárek
typ semináře:   cena:   10.900 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům asi 2 týdny před zahájením kurzu zašleme fakturu na úhradu a bližší informace k průběhu kurzu.
poznámka:  Výuka bude probíhat online formou v uvedených termínech. Začátek přednášek je v 9:00 hod. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se bude konat v těchto termínech: PRAHA 3. 12. 2024, BRNO 11. 12. 2024. Místo konání zkoušky prosím uveďte v poznámce při odeslání přihlášky.

Studium je určeno ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení nebo pracovníkům připravujícím se ke konkurzu na vedoucí funkci.

Obsahově postihuje nejdůležitější oblasti řízení školy, a to legislativu, ekonomiku, pracovní právo a samotné řízení školy.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která obsahuje obhajobu písemné práce na vybrané téma, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování s akreditací MŠMT ČR.

Máte-li zájem se nabízeného vzdělávacího programu zúčastnit, odešlete prosím přihlášku z našich webových stránek, popř. e-mailem nejpozději 5 pracovních dnů před seminářem. Přihlášeným účastníkům zašleme podrobnější informace a fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY