Zákoník práce a jeho specifika ve školství I

termín: 03.04.2024

Zvememe vedoucí i ostatní pedagogické pracovníky na webinář akreditovaný MŠMT ČR.

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 do 15:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT - 13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu. lektor:   JUDr. Dagmar Lichovníková - lektorka se specializací na pracovní právo ve školství
typ semináře:   cena:   1.890 Kč
způsob platby:  Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje. Osvědčení o absolvování semináře obdrží účastníci e-mailem.

Program:

  • pracovnělékařské služby, změny od 1. 1. 2023 (novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • kdo je na pracovní místo jmenován, odvolání z pracovního místa, postup po odvolání vedoucího zaměstnance, jmenování a odvolání ředitele – změna školského zákona
  • co lze dát do pracovní smlouvy, nové povinnosti zaměstnavatele od 1. 10. 2023 (informační povinnost, písemné odůvodnění některých rozhodnutí)
  • jak správně uzavírat pracovní poměr na dobu určitou, speciální úprava pracovního poměru na dobu určitou u pedagogických pracovníků – změna od 1. 9. 2023
  • způsoby skončení pracovního poměru, postup při organizační změně, postup při porušení “pracovní kázně“
  • dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti významné změny od 1. 10. 2023 (rozvrhování pracovní doby, nárok na některé příplatky, nárok na překážky v práci, nárok na dovolenou …)

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě).

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY