Zákoník práce a jeho specifika ve školství II

termín: 17.04.2024

Zveme vedoucí i ostatní pedagogické pracovníky na seminář akreditovaný MŠMT ČR.

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 do 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT - 13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu. lektor:   JUDr. Dagmar Lichovníková - lektorka se specializací na pracovní právo ve školství
typ semináře:   cena:   1.890 Kč
způsob platby:  Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje. Osvědčení o absolvování semináře obdrží účastníci e-mailem.

Program:

  • Pracovní doba – rozvržení pracovní doby, změny rozvržené pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní doba pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků 
  • Cestovní náhrady – vysílání na pracovní cesty, stravné, povinnost krátit stravné, jízdné, používání vlastního motorového vozidla, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
  • Překážky v práci – na straně zaměstnance, na straně zaměstnavatele, překážky v práci v souvislosti s příplatkem za přepočetné hodiny, náhrada platu při překážkách v práci – kdy se náhrada platu poskytuje a kdy nikoliv
  • Zvyšování a prohlubování kvalifikace – rozdíl ve zvyšování kvalifikace a prohlubování kvalifikace, kdy přísluší volno, v jakém rozsahu a náhrada platu, kvalifikační dohoda
  • Dovolená – povinnosti zaměstnavatele, …
  • Nová pravidla doručování a digitalizace pracovně právních dokumentů - změna od 1. 10. 2023

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě).

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY