Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 18.04.2024 - 19.04.2024

Zveme Vás na dvoudenní vzdělávací program.

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   dvoudenní setkání
místo konání:   Zubří - REKREAČNÍ STŘEDISKO ZO OS KOVO ŽĎAS Zubří u Nového Města na Moravě akreditace:   Akreditace MPSV ČR
var. symbol:   lektor:   Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.,doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.990 Kč
způsob platby:  Přihlýšeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

Lektorské zabezpečení a témata:

    • 18. 4. 2024 10.30 – 17.00 hod.

Lektorka:Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
Téma: Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni
Akreditace MPSV: č. A2021/0239-SP

  • Sociální práce v užším i širším slova smyslu tvoří nedílnou součást odborného zacházení s vězněnými osobami během výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody i v zabezpečovací detenci. Důležitou součástí je kontinuální sociální práce v návaznosti na  postpenitenciární péči.

 

  •  19. 4. 2024 8.00 – 13.00 hod.

Lektorka: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Téma: Detekce příznaků radikalizace a extremismu – bezpečnostní kontexty a sociální práce
Akreditace MPSV: č. A2023/1150-SP

  • Aktuální trendy a poznatky z praxe v souvislosti s procesem identifikace příznaků radikalizace a extremismu.
  • Možnosti prevence v této oblasti a procesy zajištění bezpečnosti v kontextu sociální práce, současných výzev a rizik.
  • Nedílnou součástí prezentace budou názorné příklady a doporučení s ohledem na vývoj událostí v České republice.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem nejpozději do 12. 4. 2024 . Po tomto datu je možné se přihlásit po telefonické dohodě.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

  • Ubytování (přímo v areálu) - 450 Kč
  • Stravování za 2 dny - 720 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY