FKSP v praxi škol a školských zařízení - zásadní změny od 1. 1. 2024

termín: 20.02.2024

Vzhledem k zásadním změnám v oblasti FKSP od 1. 1. 2024 v důsledku konsolidačního balíčku a zrušení vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb., Vám nabízíme seminář FKSP v roce 2024 v praxi škol a školských zařízení.

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 do 13:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:  
var. symbol:   lektor:   Mgr. Markéta Seidlová - odbornice na problematiku FKSP, autorka publikací k dané problematice
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.890 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Program:

 • Právní rámec FKSP, zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP
 •  Tvorba fondu, změna rozpočtových pravidel
 •  Hospodaření s fondem
 • Peněžní x nepeněžní plnění z fondu
 • Okruh osob, které se mohou podílet na čerpání fondu
 •  Pravidla čerpání fondu
 •  Účelově vázané prostředky fondu - produkty spoření na stáří
 • Využití volných prostředků fondu
 • Stravování – právní předpisy (zákony o rozpočtových pravidel, vyhlášky)
 • Daňový režim příspěvků z fondu
 • Dotazy a odpovědi

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách nebo e-mailem tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě).

Podmínky účasti: V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky ( termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení),  při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře a lektora vyhrazena.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY