Spisová služba ve školství

termín: 14.03.2024

ZVEME PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA WEBINÁŘ

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 do 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:  
var. symbol:   lektor:   PhDr. Irena Hajzlerová
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.890 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

 Program:

  • Účastí na webináři získáte informace k praktickým dovednostem při správném nakládání s dokumenty, které do školy přicházejí, které škola odesílá a které se z její činnosti vytvářejí a jsou pro školu nezbytné, přestože se nikam neodesílají.
  • Bude vysvětlena legislativa, která se zabývá spisovou službou, tedy běžného chodu administrativy ve školách a školských zařízeních.
  • Budou vysvětleny základní pojmy spisové služby, příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, zajištění jejich oběhu, vyřizování, podepisování a odesílání. Tvorba spisů, ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení,…….

 

K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, kvalitní připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Doporučujeme připojení přes Google Chrome. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem nejpozději 3 dny před konáním semináře . Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje. Osvědčení o absolvování semináře obdrží účastníci e-mailem.

 

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY