Zdravotník zotavovacích akcí

termín: 03.02.2024 - 17.03.2024
všechny termíny cyklu:
03.02.2024 | 04.02.2024 | 24.02.2024 | 25.02.2024 | 17.03.2024

Vzdělávací program je zaměřený na teoretickou a praktickou část potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání zdravotnického dohledu na všech ozdravných a zotavovacích akcích, dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Vzdělávací program realizujeme ve spolupráci se společností V lavici s.r.o.

určeno pro:   školy časový rozsah:   40 vyučovacích hodin
místo konání:   Ostrava (on-line) - Ostrava (on-line) akreditace:   MŠMT
var. symbol:   lektor:  
typ semináře:   cena vč. DPH:   4.490 Kč
poznámka:  Výuka bude realizována online formou od 9.00 do 17.00, pouze v termínu 17. 3. 2024 proběhne prezenčně (Základní škola, Čkalova 942, Ostrava-Poruba). Závěrečný test se uskuteční dne 17. 3. 2024.

 

Témata kurzu: 

 • První pomoc
 • Krvácení
 • Rány
 • Polytrauma
 • Neodkladná resuscitace
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře a míchy
 • Specifická poranění - tonutí, oběšení, uškrcení
 • Návykové látky a akutní otravy
 • a mnoho dalších...

 Cílová skupina:

 • pedagogičtí pracovníci (asistenti pedagoga, vychovatelé ŠD, speciální pedagogové, pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové SŠ, pracovníci NNO, volnočasových aktivit a zájmových kroužků)

Praktická část bude zaměřena přímo na nácvik poskytování předlékařské první pomoci formou názorně demonstračních výukových metod, předvádění a pozorování. Další část praktického nácviku bude věnována zdravotnické dokumentaci v roli ZZA a zdravotníka ve škole včetně záznamu o úrazech.

 • Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, tábory a jiné akce pro děti a mládež.
 • Pro splnění podmínek ovládání a poskytování předlékařské první pomoci je nutné propojit získané teoretické znalosti s praktickým nácvikem, neboť na odborných teoreticko-praktických dovedností je založena kvalita poskytované první pomoci.
 • Budou umět zcela bezpečně aplikovat získané kompetence v praxi, včetně vedení zdravotní dokumentace. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti poskytování předlékařské první pomoci.
 • Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na téma Zdravotník zotavovacích akcí.
 • Kombinovaná forma výuky i z pohodlí Vašeho domova
 • Erudovaný tým lektorů
 • Sdílení zkušeností
 • Materiály z kurzu – prezentace, záznamy 
 • Osvědčení o absolvování kurzu

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY