Novely školského zákona a prováděcích předpisů

termín: 14.02.2024

ZVEME PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA WEBINÁŘ

určeno pro:   školy časový rozsah:   9:00 do 13:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:  
var. symbol:   lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.890 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

Program:

Změny ve školském zákoně platné od 1. 1. 2024, které se dotkly práv pedagogických pracovníků, úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání, financování. Další novela školského zákona upravila přijímání ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Projdeme si ji spolu s novou vyhláškou a metodikou, kterou v této věci vydalo MŠMT.  Jaké změny nás čekají od 1.9.2024 v Lex Ukrajina. Co MŠMT připravuje za novinky ohledně asistentů pedagoga a jaké další změny máme očekávat.

 

K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, kvalitní připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Doporučujeme připojení přes Google Chrome. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání.

 

 

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY