Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 23.05.2024 - 24.05.2024

Zveme Vás na dvoudenní vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   1.den prezence od 11.30 h., oběd 12.00–13.00 h.,seminář od 13.00 h., druhý den od 8:00 do 12:00 hod.
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   lektor:   Bc. Alena Košťáková, JUDr. Tomáš Lichovník
typ semináře:   dvoudenní setkání cena vč. DPH:   3.290 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

Lektorské zabezpečení a témata: 

 •  23. 5. 2024  13.00 – 18.00 hod.

Krizové situace v rodině očima dítěte
Lektorka: Bc. Alena Košťáková
Akreditace: MPSV č. A2022/0127-SP/PC

Účastníci získají informace o tom, jak rozdílný je pohled na krizové situace v rodině ze strany dítěte a ze strany rodičů. Rodiče v mnoha případech podceňují, jak dítě krizi chápe, jak ji prožívá, jaké může mít krizová situace pro dítě další důsledky. Účastníci získají přehled, jaké intervence jsou pro dítě vhodné, případně co rodina potřebuje řešit pro dítě.

 

 • 24. 5. 2024 8.00 – 12.00 hod.

Rodinné vztahy v rozhodování Ústavního soudu a ESLP
Lektor: JUDr. Tomáš Lichovník - soudce Ústavního soudu
Akreditace: MPSV č. A2022/0010-SP/PC

 • Úloha a pravomoci Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Vztah těchto soudů  k obecným soudům.
 • Rozhodovací praxe Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Nejčastější důvody pro zásah těchto soudů do rozhodnutí obecných soudů v rodinných věcech.
 • Aktuální trendy rozhodování v jednotlivých oblastech a rozbor vybraných aktuálních rozhodnutí v rodinných věcech - domácí porody - osvojení- náhradní péče o dítě – péče o dítě zvlášť    s přihlédnutím ke střídavé výchově – výživné pro děti – styk rodičů a dětí – rozhodování soudem    o významných záležitostech dětí.
 • Rozbor vybraných aktuálních rozhodnutí v rodinných věcech.
 • Příklady z praxe, diskuse.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přiloženou přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách www.fakta.cz, e-mailem nebo poštou do 17. 5. 2024. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

 • Ubytování - dvoulůžkový pokoj (cena za osobu/noc, včetně snídaně) - 1050 Kč
 • Ubytování - jednolůžkový pokoj ( včetně snídaně) - 1700 Kč
 • OBĚD 23. 5. 2024 - 160 Kč
 • VEČEŘE 23. 5. 2024 - 160 Kč
 • OBĚD 24.5.2024 - 160 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY