Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě

termín: 17.09.2024

Zveme pracovníky škol a školských zařízení na webinář

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:  
var. symbol:   lektor:   PaedDr. Zdeněk Martínek - speciální pedagog, etoped
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.890 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům asi 14 dnů před konáním zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

Program:

  • Vymezení pojmu hyperaktivity a hypoaktivity
  • Pojem ADHD, příčiny vzniku
  • Diagnostika lékařská a pedagogická
  •  Možnosti pomoci v rámci školní legislativy
  •  Projevy dítěte ve školním a mimoškolním prostředí
  • Rizika spojená s problémovým chování dítěte s ADHD
  • Práce s dítětem ve školním prostředí /TOP model, cvičení pozornosti v rámci reedukační péče, vhodné přístupy při řešení rizikových situací, asistent pedagoga a jeho funkce ve vzdělávání a výchově/
  • Práce s rodičem agresivního dítěte, nutnost propojení spolupráce rodič-pedagog-dítě, vhodné výchovné styly

 

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme před seminářem fakturu na úhradu vzdělávání.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY