Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 21.11.2024 - 22.11.2024

Zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:  
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:   MPSV ČR a MV ČR
var. symbol:   lektor:   PaedDr. Zdeněk Martínek, JUDr. Pavel Zelenka
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   3.290 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme asi 14 dní před konáním fakturu na úhradu vzdělávání.

Časový harmonogram: prezence od 12:00 hod., oběd 12:00 - 13:15 hod., seminář první den od 13:30 hod.
Lektorské zabezpečení a témata:

  • 21. 11. 2024  začátek přednášky ve 13.30 hod., ukončení v 18:00 hod.

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek
Téma: Základní vhled do problematiky nespecifickýh poruch chování u dětí
Akreditace: MPSV č. A2020/1033-SP/VP

Obsah přednášky:
- Základní vhled do problematiky nespecifických poruch chování u dětí
- Opoziční porucha chování
- Lhaní, krádeže, záškoláctví, útěky a toulky
- Porucha chování s protispolečenskými rysy
- Závěr, diskuse, příklady z praxe

 

  • 22. 11. 2024 8.00 – 12.30  hod.

Lektor: JUDr. Pavel Zelenka
Téma: Aktuální otázky postavení orgánů sociálně právní ochrany dětí v trestním řízení se zaměřením na aplikaci zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Akreditace: MV č. AK/PV-449/2015, AK/VE-304/2015

Obsah přednášky:  
- Aktuální problémy působení OSPODů v řízení vedeném proti mladistvým
- Novely zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, trestního řádu, trestního zákoníku
- Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
- Nová soudní judikatura
- Úvodní charakteristika souvisejících mezinárodních dokumentů týkajících se ochrany dětí
- Výklad vybraných skutkových podstat trestných činů proti rodině a dětem
- Seznámení s odbornou literaturou
-   Závěr, shrnutí, diskuse

 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webobých stránkách, popř. e-mailem  do 15. 11.  2024. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

  • Ubytování - dvoulůžkový pokoj (cena za noc/osobu, včetně snídaně) - 1050 Kč
  • Ubytování - jednolůžkový pokoj (cena včetně snídaně) - 1700 Kč
  • 21. 11. 2024 OBĚD - 160 Kč
  • 21.11.2024 VEČEŘE - 160 Kč
  • 22.11.2024 OBĚD - 160 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY