Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

termín: 28.11.2024 - 29.11.2024

Zveme Vás na dvoudenní vzdělávací setkání

určeno pro:   školy časový rozsah:   prezence od 11.30 h., oběd 12.00 – 13.00 h. seminář od 13.00 h,ukončení 2.den ve 12:30 h.
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:  
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   PhDr. Jan Svoboda, brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych
typ semináře:   dvoudenní vzdělávací program cena:   3.490 Kč
způsob platby:  Asi 2 týdny před konáním zašleme přihlášeným účastníkům fakturu na úhradu vzdělávání.

Program: 

  • 28. 11. 2024  13.00 – 17.30 hod.

 Téma: Perspektivy proměn nelegálních drogových trhů a protidrogových politik odrazem praxe vymáhání práva
Lektor: brig.gen. PhDr. Jakub Frydrych - ředitel Národní protidrogové centrály

Seminář nabízí detailní pohled na aktuální kontrolní a regulační rámce nakládání s nelegálními návykovými látkami v České republice. Za využití indikátorů o stavu nelegálních drogových trhů i informací získaných prostřednictvím mezinárodní policejní a justiční spolupráce jsou představeny trendy produkce, distribuce a uživatelské preference i v kontextu mezinárodních nelegálních obchodů s nelegálními návykovými látkami. V souladu s měnícími se paradigmaty protidrogových politik, jsou reflektovány aktuální návrhy legislativních změn a jejich možné dopady do aplikační praxe vymáhání práva i řešení projevů rizikového chování spojeného s nelegálními návykovými látkami ve školním prostředí

  • 29. 11. 2024  8.30   – 12.30 hod.

Téma: Vztahy na pracovišti
LektorPhDr. Jan Svoboda  - přední český psycholog, autor odborných publikací

Rodíme se totálně závislí na vztahu. Ten původní, matky k nám – a náš k matce, se během života rozmělní na mnoho vztahů drobnějších. Jsme vztahové bytosti. Proto je potřebné uchopit dynamiku vztahů také na pracovišti. Cílem přednášky je prožitkem – formou tužka papír – přijmout zákonitosti, poodhalit své místo a roli v pracovním kolektivu a místa a role ostatních.

  • Konkrétní dotazy k jednotlivým seminářům je možno zaslat před seminářem, budou zařazeny do programu.

Pokud máte zájem zúčastnit se semináře, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem do 20. 11. 2024. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

  • Ubytování - dvoulůžkový pokoj (cena za osobu/noc - včetně snídaně) - 1050 Kč
  • Ubytování - jednolůžkový pokoj (cena včetně snídaně) - 1700 Kč
  • Oběd 28.11.2024 - 160 Kč
  • Večeře 28.11.2024 - 160 Kč
  • Oběd 29.11.2024 - 160 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY