Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 05.10.2017 - 06.10.2017

Vzdělávání je určeno pro sociální pracovníky, sociální kurátory pro dospělé a mládež a instituce zabývající se sociální patologií.

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   dvoudenní vzdělávací program
místo konání:   Zubří - REKREAČNÍ STŘEDISKO ZO OS KOVO ŽĎAS Zubří u Nového Města na Moravě akreditace:   MPSV ČR, MV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Dr.Miroslav Grossmann, PaedDr. Zdeněk Martínek
typ semináře:   cena vč. DPH:   1.950 Kč

Časový rozsah vzdělávání: 1. den - prezence od 9:00 hod., 10:30 až 17:00 hod. seminář, ukončení 2. den v 13:00 hod.

Lektorské zabezpečení a témata: 

 • 5. 10. 2017  10.30 – 17.00 hod., s přestávkou na oběd

Dr. Miroslav Grossmann

Základní vhled do problematiky ruskojazyčných jako subjektu a objektu sociální scény v ČR

akreditace: MPSV: č. 2017/0246-SP/VP ,  MV: č. AK/PV-496/2017

 

Cílem je popsat ruskojazyčnou emigraci (včetně gastarbajtrů) a indikace a možná řešení problémů s jejich inkluzí (diaspora x asimilace)

Obsah:

ruskojazyční jako subjekt  (kdo jsou)

 • charakteristika ruskojazyčných (obyvatelé nástupnických států bývalého Sovětského svazu, co mají společné a co rozdílné)
 • prostředky komunikace neverbální a speciální verbální komunikace (feňa)
 • struktura ruskojazyčné emigrace po rozpadu Sovětského svazu
 • zvláštní části ruskojazyčné emigrace - ruskojazyčný terorismus (vnitřní sociálněekonomické podmínky – první a druhá rusko-čečenská válka, import a export ruskojazyčného terorismu – od bostonského maratonu k Islámskému státu)

ruskojazyční jako objekt (jací by měli být)

 • integrace s většinovou společností, diaspora nebo asimilace
 • návrat „ruskojazyčných“ krajanů (Volyň, Kazachstán)
 • klientský systém na přelomu 20. a 21. století
 •  zdravotní a sociální pojištění
 • kriminalita ruskojazyčných (jednotlivé fáze)
 • víra a pověrčivost
 • jména a příjmení (patronymum)
 • policejní a soudní evidence na základě latinské transkripce v původních dokladech
 • vzdělání, rozdílná struktura („střední škola“), nostrifikace
 • perspektivy ruskojazyčné migrace ve světě a ČR

 

jako host vystoupí

plk. Mgr. Leoš Švarc - vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

informace o činnosti cizinecké policie ČR; kdo se považuje za cizince z pohledu ČR, EU, Schengenského prostoru, tzv. třetích zemí; informace o azylu, migraci; ukázka dokladů; jak postupovat při práci s cizincem

 

 • 6. 10. 2017   8.00 – 13.00 hod.

PaedDr. Zdeněk Martínek   
Základní vhled do problematiky nespecifických poruch chování u dětí
akreditace: MPSV: č.  2016/1177-SP/VP    MV: č.  AK/PV-567/2016
Obsah:

 • rozdíl specifické poruchy chování x nespecifické poruchy chování
 • opoziční porucha chování – základní projevy, spouštěče, následky v dospělém věku
 • lhaní – rozlišení bájné lži, smyšlenky a pravé lži, vývoj těchto tří kategorií u dítěte, projevy pravé lži, spouštěče ve spojení s výchovným prostředím jedince
 • krádeže – rozdíl pravá x nepravá krádež, krádeže v souvislosti se zanedbáním dítěte, spouštěče, vliv party u nestabilního dítěte, následky v chování v dospělém věku
 •  záškoláctví jako jedna z nejčastějších forem nespecifické poruchy chování
 • útěky a toulky – rozdíl, rodinné výchovné styly vedoucí k útěkům a toulkám, škola jako možný spouštěč, následky v dospělém věku, spojitost s účastenstvím v patologických partách
 • porucha chování s protispolečenskými rysy – základní projevy, spouštěče, rodinné výchovné styly u této poruchy, možnosti budoucího kriminálního chování u jedinců s poruchou chování s protispolečenskými rysy
 •  

Dotazy k jednotlivým tématům zasílejte prosím předem, budou předány lektorovi a zodpovězeny v průběhu semináře.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem nebo poštou do 29. září 2017. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě.

Vzhledem k omezené kapacitě budou přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

 • Ubytování přímo v areálu Zubří - 390 Kč
 • Ubytování v nedalekém areálu BVV - 485 Kč
 • Stravování za 2 dny (oběd, večeře, snídaně, oběd) - 415 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY