Aktuální stav školské legislativy se zaměřením na mateřské školy

termín: 29.11.2023

Zveme pedagogické pracovníky a ostatní zájemce na webinář akreditovaný MŠMT ČR čj. MSMT – 13810/2021-4-457 „Aktuální stav školské legislativy“. Seminář je zaměřen na aktuální stav školské legislativy se zaměřením na mateřské školy.

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 - 13:30 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   akreditace MŠMT ČR č.j.: MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   we cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu kurzu.

 Program:

Seminář je připraven pro mateřské školy. Účastníci se seznámí s právní úpravou týkající se mateřských škol. Konkrétní dotazy je možno zaslat předem, budou zařazeny do semináře.

  • úprava předškolního vzdělávání ve školském zákoně
  • vyhláška o předškolním vzdělávání (podrobnosti o podmínkách, organizaci MŠ, počty přijatých dětí, kritéria pro přijetí, přerušení, omezení provozu, úplata za předškolní vzdělávání,….)
  • předpoklady pro práci učitelky MŠ dané zákonem č. 563/2004 Sb., změny od 1. 9. 2023
  • pracovní poměr na dobu určitou – změny od 1. 9. 2023
  • úprava pracovní doby v mateřské škole
  • další prováděcí předpisy upravující problematiku předškolního vzdělávání

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.fakta.cz, popř. e-mailem, poštou nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY