Příprava učitelů na roli lektorů DVPP

Od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 jsme realizovali projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0095 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt probíhal od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. Zaměřil se na zvyšování kompetencí zkušených učitelů mateřských a základních škol v oblasti lektorských dovedností v propojení s oblastí odbornosti, které se věnují. Pro účastníky  byly realizovány 3 kurzy letní školy lektorských dovedností se zaměřením na oblast odbornosti, které se věnují: "diferenciace vzdělávání " "polytechnické vzdělávání "  "programy vhodné pro předškolní vzdělávání ". Následně v průběhu projektu byla účastníkům poskytnuta individuální mentoringová podpora, e-learningová podpora se Skype konzultacemi, odborné workshopy a dvoudenní programy s praktickým nácvikem. Do projektu se zapojilo 50 účastnic a projektové aktivity úspěšně ukončilo 49.

Letní školu úspěšně absolvovalo 50 osob
odborné workshopy úspěšně absolvovalo 262 účastníků
dvoudenní programy úspěšně absolvovalo 194 účastníků
e-learning úspěšně absolvovalo 50 osob
mentoring úspěšně absolvovalo 49 osob

Výstupem projektu je 605 absolventů projektových aktivit, budoucích lektorů DVPP.
 

Ke stažení

AKTUÁLNĚ

* Poslední výtisky publikace: Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).