Příprava učitelů na roli lektorů DVPP

Od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 jsme realizovali projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0095 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt probíhal od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. Zaměřil se na zvyšování kompetencí zkušených učitelů mateřských a základních škol v oblasti lektorských dovedností v propojení s oblastí odbornosti, které se věnují. Pro účastníky  byly realizovány 3 kurzy letní školy lektorských dovedností se zaměřením na oblast odbornosti, které se věnují: "diferenciace vzdělávání " "polytechnické vzdělávání "  "programy vhodné pro předškolní vzdělávání ". Následně v průběhu projektu byla účastníkům poskytnuta individuální mentoringová podpora, e-learningová podpora se Skype konzultacemi, odborné workshopy a dvoudenní programy s praktickým nácvikem. Do projektu se zapojilo 50 účastnic a projektové aktivity úspěšně ukončilo 49.

Letní školu úspěšně absolvovalo 50 osob
odborné workshopy úspěšně absolvovalo 262 účastníků
dvoudenní programy úspěšně absolvovalo 194 účastníků
e-learning úspěšně absolvovalo 50 osob
mentoring úspěšně absolvovalo 49 osob

Výstupem projektu je 605 absolventů projektových aktivit, budoucích lektorů DVPP.
 

Ke stažení

AKTUÁLNĚ

*Přerušení výuky
S ohledem na aktuální nařízení vlády se od 12. 10. 2020 přerušuje prezenční výuka ve všech kurzech a vzdělávacích programech.
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč