Příprava učitelů na roli lektorů DVPP

Od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 jsme realizovali projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0095 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt probíhal od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. Zaměřil se na zvyšování kompetencí zkušených učitelů mateřských a základních škol v oblasti lektorských dovedností v propojení s oblastí odbornosti, které se věnují. Pro účastníky  byly realizovány 3 kurzy letní školy lektorských dovedností se zaměřením na oblast odbornosti, které se věnují: "diferenciace vzdělávání " "polytechnické vzdělávání "  "programy vhodné pro předškolní vzdělávání ". Následně v průběhu projektu byla účastníkům poskytnuta individuální mentoringová podpora, e-learningová podpora se Skype konzultacemi, odborné workshopy a dvoudenní programy s praktickým nácvikem. Do projektu se zapojilo 50 účastnic a projektové aktivity úspěšně ukončilo 49.

Letní školu úspěšně absolvovalo 50 osob
odborné workshopy úspěšně absolvovalo 262 účastníků
dvoudenní programy úspěšně absolvovalo 194 účastníků
e-learning úspěšně absolvovalo 50 osob
mentoring úspěšně absolvovalo 49 osob

Výstupem projektu je 605 absolventů projektových aktivit, budoucích lektorů DVPP.
 

Ke stažení

AKTUÁLNĚ

Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga