Učí se celá škola, aneb vzdělávání pedagogických pracovníků v tišnovském regionu

Od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2015 jsme realizovali projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.41/02.0025 v rámci GG OP VK Jihomoravského kraje.

Projekt se zaměřil na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků základních a mateřských škol (dále jen ZŠ a MŠ) v oblasti kvality a efektivity vzdělávání a v oblasti využití nových forem a metod práce ve výuce. Zároveň se věnoval i prohloubení kvalifikace a zvyšování kompetencí řídících pracovníků ZŠ a MŠ v oblasti řízení. Cílová skupina byla tvořena pedagogickými pracovníky a řídícími pracovníky Jm kraje z oblasti tišnovského regionu, kterým jsme v rámci projektu nabídli 20 nově vytvořených vzdělávacích programů (14 pro pedagogické pracovníky a 6 pro řídící pracovníky) zaměřených na zlepšení práce s individualitou dítěte v rámci třídy užitím nových metod a forem práce a věnovaným osobnostnímu rozvoji pedagogických pracovníků. V oblasti řízení zaměřených především na managerské a komunikační dovednosti. Vzdělávací programy absolvovalo 795 pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ z Jihomoravského kraje - tišnovského regionu.

Ke stažení

AKTUÁLNĚ

* Poslední výtisky publikace: Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).