Učí se celá škola, aneb vzdělávání pedagogických pracovníků v tišnovském regionu

Od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2015 jsme realizovali projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.41/02.0025 v rámci GG OP VK Jihomoravského kraje.

Projekt se zaměřil na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků základních a mateřských škol (dále jen ZŠ a MŠ) v oblasti kvality a efektivity vzdělávání a v oblasti využití nových forem a metod práce ve výuce. Zároveň se věnoval i prohloubení kvalifikace a zvyšování kompetencí řídících pracovníků ZŠ a MŠ v oblasti řízení. Cílová skupina byla tvořena pedagogickými pracovníky a řídícími pracovníky Jm kraje z oblasti tišnovského regionu, kterým jsme v rámci projektu nabídli 20 nově vytvořených vzdělávacích programů (14 pro pedagogické pracovníky a 6 pro řídící pracovníky) zaměřených na zlepšení práce s individualitou dítěte v rámci třídy užitím nových metod a forem práce a věnovaným osobnostnímu rozvoji pedagogických pracovníků. V oblasti řízení zaměřených především na managerské a komunikační dovednosti. Vzdělávací programy absolvovalo 795 pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ z Jihomoravského kraje - tišnovského regionu.

Ke stažení

AKTUÁLNĚ

Vážení kolegové,
z důvodu karantény jsme přerušili probíhající kurzy a posunuli termíny konání vzdělávacích programů. Jakmile se situace stabilizuje, budete informováni o náhradních termínech. Současně je také omezen provoz kanceláře. V případě jakýchkoliv dotazů nám můžete volat na telefonní čísla 604 191 416, nebo 604 230 437, popř. je zašlete na e-mail fakta@fakta.cz. Přejeme všem pevné zdraví!
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč